2019/2020.  õa õpikute laenutamine

Uue õppeaasta õpikud ja töövihikud saavad õpilased kooli raamatukogust õpilaspileti alusel järgmistel aegadel:

KOLMAPÄEV, 28. AUGUST

9:00-10:00 9. klass

10:00 -12:00 8. klassid

13:00-15:00 7. klassid

NELJAPÄEV, 29. AUGUST

9:00-11:00 6. klassid

11:00-13:00 5. klassid

14:00-16:00 4. klassid

REEDE, 30. AUGUST

9:00-12:00 3. klassid

13:00-16:00 2. klassid

1. klassid saavad Aabitsa esimese koolipäeva pidulikul aktusel ja töövihikud klassijuhatajalt.

 

Õpilastele, kellel on raamatukogule tagastamata eelmise õppeaasta õpikud või asendamata rikutud õpikud uusi  õpikuid enne võlgnevuste likvideerimist ei laenutata.