Pädevustepõhisest õppekavast külalistele Tai Kuningriigist

by | 19 sept., 2019

9.-13. september külastasid Eestit Tai Kuningriigi Põhihariduse Komisjoni (Thailand Office of the Basic Education Commission- OBEC) büroo esindajad (kokku 15 inimest). Delegatsiooni juhtideks olid Dr Rattana Sangbuaphuen OBECi õppimise ja õppekava standardite osakonna direktor ja DR. Rangsun Wiboonuppatum Tai UNICEFi haridusvaldkonna juht. Tai kavandab muutusi sealses haridussüsteemis. Neid huvitas pädevuste põhise õppekava arendus ja rakendamine Eestis, seos riiklike strateegiatega, pädevuste põhise õppekava rakendamine koolides, koolide külastus, koolide juhtimine ning õpetajate ettevalmistus pädevuste põhise õppekava rakendamiseks.

Kolmandal päeval viibiti terve päev Järveküla koolis. Põhifookuses olid digipädevused, andeained ja LTT valdkonna õppeained. Külastati tunde ja tutvuti koolimajaga. Kooli õpetajaskond: Piret Lehiste, Anneli Orav, Ainar Prääm, Siret Dreyersdorff, Helen Ball rääkisid oma ettekannetes, kuidas kujundatakse koolis erinevaid üldpädevusi.  Jagati kogemust õppekavas digipädevuste kavandamisest, õpetajakoolitusest ning õpilasvõistlustest ja õppematerjalide loomisest teema fookuses hoidjana. Tähelepanu pöörati teaduse populariseerimise tegevustele. Jagati kogemust kultuuri- ja õpipädevuse arendamiseks lõimitud tegevuste kaudu.  Nii oli kogu kool mõtestanud eelmisel aastal kooli motot “Õppimine on elustiil”.  600 õpilase tööd on hetkel suures majas kõigile näha. Arendusjuht rääkis meie teistmoodi õppimise päevadest, koostööst lastevanematega. Tutvustati LTT valdkonna huviringide tööd ning loodumatkade kontseptsiooni.  Lahtise tunni andsid külalistele Triin Tähepõld, Liis Kadalipp, Triinu Eglit, Hannaliisa Kaseorg, Kristiina Pakosta.

Külalistele jäi eriti silma meie õpetajate oskus klassis koostööd korraldada. Nad hindasid õpetajate võimalusi eluliste teemadega tegeleda, metoodikaid varieerida. Ettekandeist torkas neile silma õpetajate loovus ja tahe korraldada õppetööd erinevates õppekeskkondades (koridorid, õuesõpe jmt). Elevust tekitasid meie projektid sh liikuma kutsusva kooli raames toimuv klasside võistlus, kus iga päev märgitakse ära, kui palju lapsi tuleb kooli jalgsi või rattaga. Külalised imestasid selle üle, kuidas omavalitsus suudab võimaldada oma lastele niivõrd modernset õpikeskkonda ja tugimeeskonda (sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, õpiabiõpetajad, psühholoog) õppijatele ning õpetajatele.