1. klassi astuja vanematele

by | 9 veebr., 2020

Järveküla Kooli astumiseks esitatakse taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna 10. veebruarist 31. märtsini vallavalitsusele.

Komisjon määrab esimesse klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse kooli
hiljemalt 15. aprilliks.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli
määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

Õpilase arvamine kooli nimekirja kinnitatakse kooli poolt e-keskkonnas ARNO
hiljemalt 30. maiks.

10. juuniks esitab vanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised
lisadokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ärakiri;
2) koolivalmiduskaart;
3) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
4) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Lapse arvamine Järveküla kooli 1. klassi õpilaste nimekirja kinnitatakse kooli
direktori poolt hiljemalt 15. juuniks.

Avatud uste päev koolis on 25. veebruaril kell 18.00.