Õppetöö korraldus distantsõppena

by | 18 märts, 2020

13.märtsist on kool olnud mittestatsionaarsel õppel. Valla vastav otsus tuli neljapäeva õhtupoolikul. Neljapäeva õhtul ja reedel jagasime õpilastele arvuteid, käidi õppevahenditel järgi. Viimased arvutid väljastasime täna. Edaspidi on maja suletud. Vabariigi valitsuse otsusega on kõik Eesti haridusasutused suletud õppetööks alates 16. märtsist. Õppetöö korraldatakse sel perioodil distantsõppena. Distantsõppe perioodi pikendamise vajadus otsustatakse iga kahe nädala järel, lähtudes olukorra arengust.

Meie ametlikud infokanalid on Stuudium ja kooli kodulehekülg https://jarvekyla.edu.ee/. Olulist infot lisame TERA kausta “Õppetöö”, mis on avatud lapsevanematele ja õpetajatele.  Jooksvalt jagame informatsiooni Facebookis https://www.facebook.com/jarvekylakool/.  

Kuidas on korraldatud õppetöö? 

Õpetajatega olid kokkulepped õppetöö ümberkorraldamisest sõlmitud 11. märtsil. Kasutame neid keskkondi, milles on õppetööd läbi viidud ka varem: Google Classroom http://classroom.google.com/, Stuudiumi TERA https://jarvekyla.ope.ee/auth/. Kõigi ainepäevikutega on liidetud Opiqu e-õpik, kui sama kasutatakse ka tavatunnis. Opiq keskkonda toimub sisenemine veebilehel https://www.opiq.ee/Account/Login õpilase Stuudiumi konto abil.

Õppejuht Piret Lehiste on koondanud kõik õpetajate poolt loodud kursused ühtsesse tabelisse. Classroomi puhul on oluline, et õpilased logiksid sisse oma kooli kontoga, kasutades esmakordsel sisenemisel aineõpetaja poolt jagatud liitumiskoodi. Juhend vanematele inglise keeles http://bit.ly/2QkbNKD. Kõikide loodud kursuste lingid on kooliperega jagatud Stuudiumis. 

Kuidas toimub suhtlus kodu ja kooli vahel? 

Ainealaste küsimustega pöördutakse aineõpetaja poole. Koolikorralduslikke küsimusi lahendab ja vahendab Stuudiumis direktor Mare Räis. Stuudiumi keskkonnaga seotud küsimuste korral aitab haridustehnoloog Tiina Treibold ning Google Classroomiga seotud probleeme aitavad lahendada IT-juht Ainar Prääm ja õppejuht Piret Lehiste.

Klassijuhatajad loovad oma infominutite kanalid. Need ei ole kohustuslikud, kuid soovituslikud, sest me ei saa tagada, et kõik õpilased just antud ajahetkel on nutiseadmes. 

Kuidas on tagatud IT-tugi? 

Õpetajad on kooli loomisest peale omavahel metoodilisi materjale jaganud FB grupis. Jälgitakse HITSA veebikoolitusi ja uudisvoogu ning haridustehnoloogide poolt gruppe (nt Koduõpe tehnoloogia abil). Palju tuge jagatakse aineõpetajate võrgustikes. Lapsevanematele on loodud üle-eestiline FB grupp “Kodune kaugõpe”: https://www.facebook.com/groups/519014048634211/

“Kodune kaugõpe HEV lastele”  https://www.facebook.com/groups/345593719693240/. Koolipäeva jooksul on õpetajatele toeks IT-juht Ainar Prääm, õppejuht Piret Lehiste ja haridustehnoloog Tiina Treibold. Kogu kooli juhtimise üleviimist e-lahendustele korraldab direktor Mare Räis.  Õpetajate Google Hangoutsi kogukonnad on loodud klassiastme põhiselt eeskätt selleks, et tehtaks omavahel koostööd ja lõimitud õppeülesandeid. Nii saavad kodus tehtavad ülesanded mitmekesisemad. Suuremad koosolekud toimuvad kooli personalil Google Meet keskkonnas.  

Kuidas töötab tugimeeskond?

HEV koordinaator korraldab tugimeeskonna tööd, ümarlaudade üleviimist võimalusel videokonverentsideks ning koostööd Rajaleidja keskusega. Sotsiaalpedagoogid, abiõpetajad ja õpiabi õpetajad on valmis selleks, et pidada kõigi oma hoolealustega telefonitsi sidet ja pakkuda vajalikku tuge, innustada õpilasi õppima ja oma päeva rutiini looma ning järgima. Vajalikud kontaktid on lapsevanematele TERA kaustas “Õppetöö”. Õppetöö kulgemist jälgitakse Stuudiumis. Sotsiaalpedagoogid jagasid oma telefoninumbreid vanematega Stuudiumis ja töötavad ajavahemikus 8.00 – 16.00.  

Oluliste infokanalite koond haridustehnoloogidelt:

➤➤ Veebiseminaride salvestused

https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/j%C3%A4relevaadatavad-veebiseminarid/285600792424925/

➤➤  Valdkondlikud grupid

https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/valdkondlikud-grupid/285725942412410/

➤➤  Veebipõhiste keskkondade ja materjalide kogumikud

https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/olulised-lingid/285740765744261/