Keskkonnateadlikkuse õppekäigud

by | 21 sept., 2020

Järveküla Kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmis juba neljandat aastat järjest. Loodus- ja keskkonnahariduslikes aktiivõppeprogrammides saavad osaleda kõik kooli õpilased.

Eelmisel nädalal alustasime KIKi õppekäikudega ning esimestena käisid õppekäigul 3. klasside õpilased, kes läbisid kevadel ära jäänud Silma Õpikoja aktiivõppeprogrammi “Kalamaimud ja puruvanad”.

3. klassid tutvusid Läänemere elustikuga (Läänemeres elavate selgrootute, kalade, merelindude ning imetajatega). Praktilise tegevusena said õpilased püüda veest ja põhjamudast kahvaga erinevaid vees elavaid selgrootuid. Vaadeldi mikroskoobiga ning õpimapi abil määrati püütud loomad.

Õpilased ise arvasid väljasõidust järgmist:

Mulle meeldis kõige rohkem kahvaga pisikeste veeloomade ja kalade püüdmine. Väga lahe oli teada saada erinevate veeloomade, hüljeste ja lindude kohta.“
„Nii põnev oli mikroskoobiga pisikeste veeloomakeste vaatamine. Mulle meeldis, et ma sain kahva sisse kala.“
„Minule väga meeldis see ekskursioon. See oli tore ja lõbus, eriti mulle meeldisid need loomad, kes seal olid. Seal olid ka toredad putukad, mis me vee seest leidsime.“
„Mulle meeldis šoti mägiveis. Seal olid toredad loomad! Seal oli tore! Seal oli kass! Ja toredad töötajad! Saime teada, et selle koha peal, kus me käisime, oli ainult meri ning nüüd on seal põld, sest meri vajus. Saime veeta aega looduses. Seal oli väga põnev ja sai uusi teadmisi juurde putukate ja loomade kohta. Näiteks haug on alguses väike kala ja siis kasvab suureks ning pikaks. Tänu sellele kohale, kus me käisime, läks huvi looduse vastu veel suuremaks.”
8. klasside õppekäik eelmisel neljapäeval oli samuti seotud ühe Silma Õpikoja aktiivõppeprogrammiga, sedapuhku oli teemaks “Lindude mitmekesisus”.Õpiti tundma tavalisemate lindude häälitsusi ning binokli ja linnumääraja kasutamist. Tahvelarvutite ja “Nutika linnumääraja” abil õpiti tundma looduskooli ümber paiknevaid linnuliike. Tutvuti erinevates elupaikades (veekogud, mets, niit) elavate lindude kohastumustega. Praktilise harjutuse käigus õpiti tundma, kus meie linnud pesitsevad.

 

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) keskkonnahariduslikud õppeprogrammid annavad olulise panuse laste keskkonnateadlikkuse kasvu. Looduses viibides või aktiivõppeprogrammides osaledes õpib laps vahetult kogedes, katsetades ja kasutades õppimiseks mitmeid meeli. Tänu sellele oskavad ja soovivad nad kaitsta kõike, mis elav. Läbi õppekäikude õpib õpilane hindama oma tegevuse mõju ja tajuma enda võimalusi looduse hoidmisel ning parandamisel. Õpilane mõistab, mida head saab igaüks meist oma igapäevategevustega looduskeskkonnale teha ning millised loodusest hoolimise ja säästmise tegevused on lastele jõukohased.