Kodukord

Kodukorras lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest. Kodukorra loomise protsessis osalevad õpilased õpilasesinduse kaudu, lapsevanemad hoolekogu kaudu ja kõik kooli töötajad. Kodukorra täitmine on koolipere kohustus, sest see tagab koolielu toimimise meie endi poolt kokkulepitu alusel.

Järveküla Kooli kodukord_kehtiv al 23.11.2020

Järveküla Kooli privaatsuspoliitka on leitav siit: privaatsuspoliitika dokument

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers.