Teistmoodi õppimine

by | 23 apr., 2022

Teistmoodi õppimise päev – kultuur

Juba kaheksandat korda toimus Järveküla Koolis Teistmoodi Õppimise Päev (TÕP). Päev on aastate jooksul saanud traditsiooniks, mis rikastab tavapärast õppetööd põnevate töötubade, külalisesinejate ja ilmekate muuseumiprogrammidega. Kaks korda õppeaasta jooksul, enne oktoobri ja aprilli vaheaega on koolimaja koridorides näha sagimist, õpilased liiguvad erinevate loengute ja töötubade vahet. Seekordse TÕP teema oli kultuuriline mitmekesisus. Kultuur hõlmab teadupärast endas väga mitmeid valdkondi, püüdsime meiegi igast valdkonnast natuke käsitleda.

Päeva jooksul tutvuti mitemete põnevate riikide eluoluga. Nii said 3. klasside õpilased teada kuidas hiina keeles “tere” kõlab ja kätt proovida paberi valmistamises. 7. klasside päev oli eriliselt kultuurne – vahetusõpilased Belgiast, Argentiinast ja Saksamaalt tutvustasid oma koduriiki ja kombeid, meie oma kooli õpilane Amelie Kiana rääkis klassikaaslastele eksootilisest Tšiilist ning Evelina rääkis Venemaa traditsioonidest. Jutu kõrvale joodi teed ja prooviti barankasid. Lõpuks tuli seitsmendikel uurida ja tutvuda Itaalia vaatamisväärsuste ja muude kultuuri iseloomustavate objektidega, lisaks valmistada ka veel pizza. Mitte küll päris ja ahjus vaid hoopis kujundada pizzakarp Itaaliat iseloomustavate elementidega, et omakorda läbi tegevuse kinnistada loetu. 

1.klasside õpilased uurisid kuidas said alguse muinasjutud. Tartu Ülikooli rahvaluuleteadlane Tiiu Jaago andis oma loengus ülevaate sellest, kuidas muinasjutud elasid oma elu enne seda kui nad raamatu kaante vahele jõudsid. Töötoas tuli õpilastel kujundada plakat ühe valitud muinasjutu põhjal sarjast “Saja rahva muinasjutud”. Hiljem õpilased esitlesid oma töid teineteisele. 2. klassidel tuli meeskonnas digipädevusi arendades otsida infot ühe riigi kohta ja seejärel kujundada poster meelepäraste vahenditega. Meie kooli 9. klasside õpilased tutvustasid 2. klassi õpilastele vene keele eripärasid, sest neil tuleb kolmandas klassis teha võõrkeele valik. Koos hääldati lihtsamaid vene keelseid sõnu ja vaadati klippi Buratino filmist. Selgus, et vene keel polegi raske keel! Digipädevusi arendasid veel viiendikud, kes kujundasid postreid Canva keskkonnas. Koolimaja ulatuses toimus ka veel kultuurijaht, tuli leida õiged vastused kultuuri küsimustele. Näiteks, millist ehitist on ehitatud juba 135 aastat ja ehitamine ikka veel jätkub? Vastus on Hispaanias asuv Sagrada Família. Või, milline pallimäng koosneb neljast 15 minutilisest veerandajast? Vastus on ameerika jalgpall. 

Saksa keele õpetaja Eve ja vene keele õpetaja Svetlana näitasid võõrkeeli läbi sõnamängude. Svetlana viis 4. klassi õpilastega läbi tuntud vene muinasjutu “Naeris”. Klassiruum oli kujundatud teemakohaseks, lapsed riietusid eideks ja taadiks, tütretütreks, koeraks, kassiks ja hiireks, loomulikult ei puudunud ka naeris.  

Külas käis oma fantaasiapillidega muusik Silver Sepp. Silver pani imeliselt kõlama naelad ja rattakummid. Ega meiegi kehvemad saa olla. 7. klasside õpilased meisterdasid vihmapilli. Vihmapilli kasutasid iidsetel aegadel inkad ilma mõjutamiseks. Eks meiegi suved kipuvad liiga kuumad ja kuivad olema, äkki on vihmapillist abi!  Külas oli ka noor helilooja Matis Leima, kes aitas meid kooli laulu loomisega. Sügisel välja kuulutatud kooli laulu konkurss tõi nii laulusõnu kui ka viise, millega lapsed ja muusikaõpetajad Õnneleid ja Kermo koostöös Matisega edasi töötasid. Koolipäeva lõpuks sai valmis kaks laulu koos viisidega. Meie noored muusikud olid laulu loomisest õnnelikud ja kogemuse võrra rikkamad. Esimesed vihmapillid kinkisime meie muusikutest külalistele. Külas olid meil ka lapsevanemad. Villiko Nurmoja on sõjaväelise taustaga mees, kes käinud mitmel välismissioonil ja rääkis viiendikele kuidas kasvatada distsipliini. Küsimusi oli seinast seina: “kui raske on sõduri kott”, “kas olete haavata saanud”, “mis on malaaria”, “mida missioonidel tehakse”.  Nelja Kornfeld rääkis rahatarkusest ja koos arutleti ütluse üle “raha kasvab puu otsas”. 

Spordiväljakul toimusid Soomes tuntud mängu Mölkky ning USA-st pärit discgolfi harjutamised. Lapsed nautisid uute oskuste omandamist kevadiselt ilusa ilma käes. 

Suured tänud kõigile meie külalistele ja õpetajatele! 

Paper writing service from Master's degree-holding paper writers. If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter. Vietnam football schedulecakhiatvatch anytime