If you have a deadline looming, you might be considering hiring an essay writer for you. These services will work to meet this deadline. You don't have to worry about completing your papers on time; they will work quickly and efficiently to meet your requirements. You can also be assured that their writers will provide top-quality writing and won't reveal your identity to the writer. The essay writing services will ensure that you get exactly what you need, and that they will follow the deadline to the letter. Pornlux.com tube

Emakeelepäeva tähistamine

ESMASPÄEVAL, 14. märtsil alustame emakeelenädala tähistamist etteütluse kirjutamisega. ESMASPÄEVAST REEDENI, 14.-18. märtsil toimub koridoride peal QR koodi seiklusmäng teemal “Selge emakeel” ja Uue Sõna konkurss teemal “Kool ja haridus”.

Kiirtrükkimise võistlus 2.-9. klassidele

Igast klassist saab osaleda maksimaalselt kaks õpilast. Õpilane peab arvutil minuti jooksul etteantud sõnu õigesti kirjutama. Iga õpilane saab kaks katset, millest arvesse läheb parim. Hindamine toimub klassiastme põhiselt ning õppeaasta lõpus premeeritakse parimaid auhindadega. Kiirtrükkimise võistlust korraldab haridustehnoloog

Kooli etluskonkurss 1.-4. klassidele

Kooli etluskonkursi teemaks on "Sõprus". Luuletuse esitus peab mahtuma 2 minuti piiresse. Oodatud on ka omalooming. Kooli etluskonkursile ootame igast klassist maksimaalselt kahte etlejat. Parimad etlejad lähevad edasi maakondlikule võistlusele.  

Kiirtrükkimise võistlus 2.-9. klassidele

Igast klassist saab osaleda maksimaalselt kaks õpilast. Õpilane peab arvutil minuti jooksul etteantud sõnu õigesti kirjutama. Iga õpilane saab kaks katset, millest arvesse läheb parim. Hindamine toimub klassiastme põhiselt ning õppeaasta lõpus premeeritakse parimaid auhindadega. Kiirtrükkimise võistlust korraldab haridustehnoloog.

Kiirtrükkimise võistlus 2.-9. klassidele

Igast klassist saab osaleda maksimaalselt kaks õpilast. Õpilane peab arvutil minuti jooksul etteantud sõnu õigesti kirjutama. Iga õpilane saab kaks katset, millest arvesse läheb parim. Hindamine toimub klassiastme põhiselt ning õppeaasta lõpus premeeritakse parimaid auhindadega. Kiirtrükkimise võistlust korraldab haridustehnoloog.