5A ja 5B klassi õpilased uurisid vees olevat elukeskkonda

Reedel, 11. mail käisid Järveküla Kooli 5A ja 5B klassi õpilased SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames õppekäigul “Vesi kui elukeskkond” Valgejärve matkarajal Järveotsa järve juures. Juhendajate abiga mõõtsid õpilased vee temperatuuri ja pH taset ning püüdsid ja määrasid vees elavaid selgrootuid. Palju elevust tekitasid nii kinni püütud kalad, kaanid kui ussidki. Nii mõnigi tunnistas, et nägi elus esimest korda kiili. Vee elukeskkonna vaatlust toetas suurepärane ilm. Värske õhu mürgistusi ei esinenud.

Õpilasi saatsid õppekäigul 5A klassi ajalooõpetaja Merlin Kitsingi ning 5B klassi juhataja ja õppejuht Indrek Riigor