Külalisterohke november

November on Järveküla Koolis olnud külalisterohke. Võtsime oma sünnipäevakuul vastu kokku 4 kooli meeskonnad ja grupi Tartu koolijuhte. Õpilastel oli inglise keele koostööprojekti jätkukohtumine, kus tutvustati oma kooli Tallinna Soome Kooli õpilastele.

Hagudi Põhikool Raplamaalt ja Risti Kool Harjumaalt külastasid oma meeskondadega meie kooli seoses HITSA uue koolitus- ja nõustamisprogrammiga DigiKiirendi, mis on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele ja juhtidele ning toetab tehnoloogia kasutamist õppetöös. Nende eesmärgiks oli saada inspiratsiooni, kuidas digitehnoloogiat efektiivselt õppetöös rakendada. Meie jaoks oli see võimalus otsida üles oma parimad praktikad ja neid teistega jagada. Külalised osalesid Hele-Riin Sova, Triinu Egliti, Triin Tähepõllu, Merje Kallase ja Piret Lehiste ainetundides. Saime sel aastal valmis oma digipädevuse osaoskuste arendamise plaani, mida tutvusime vestlusringis ja seal jagasid oma digitehnoloogiaga seotud kogemust Gitta Allik-Kopamees, Õnneleid Mardim-Selmet, Kristiina Pakosta, Saskia Tärk ja Indrek Riigor. Haridustehnoloogi vaatenurgast räägiti Järveküla Kooli sisekoolitustest, IT-ga seotud õppeainetest ja õpilasüritustest. Mare Räis tutvustas digitaristu valiku põhimõtteid. 4. detsembril ootame HITSA programmi lõpuüritusele kuue pilootprojektis osalenud kooli meeskondi.

Käina Kooli õpetajad tundsid huvi meie koolikontseptsiooni vastu ja uurisid, kuidas me oma põhimõtteid koolielus rakendame (nt õppimine on elustiil). Oma tagasisides tõstsid nad esile kooli avatust ja valmidust ausalt asjadest rääkida.

Tartu koolijuhte huvitas kõige enam see, kuidas meie õppekeskkond ja tänapäevane õpikäsitus omavahel seotud on ning milliseid valikuid õppetöö korraldamisel tehakse. Direktor Mare Räisil oli see võimalus kohtuda koolijuhtidega, kellega neli aastat oli koos Tartu koolielu edendatud ja arutada ühiselt, kuhu tänaseks hariduselu mõtestamisel on jõutud.