Esimeste klasside teistsugune koolipäev

6. juunl toimus esmeste klasside jaoks hoopis teistusugne koolipäev – 1.klasside keskustepäev. See tähendab seda, et iga õpetaja võttis terveks päevaks enda juhendamise alla ühe õppeaine, klasside õpilased segati omavahel ära ning õpilased rändasid mööda koolimaja.

Oleme väga uhked oma iseseisvate ja tublide õpilaste üle. Nad said meie silmis üllatavalt hästi hakkama keerulise ülesandega – minna terveks päevaks ühte punkti väga paljude võõraste lastega.
Lisaks rändasid õpilased ühest klassist teise mitte õpetaja juhendamisel, vaid täiesti iseseisvalt seinal oleva tabeli abil. Vaid mõni üksik laps kaotas hetkeks end ära, kuid siis leidis jälle õige ruumi üles.

Keskustest siis veidi täpsemalt. Kokku oli 5 keskust: 

1. Spordikeskus, kus õpilased said end palju liigutada. Tehti ringtreeningut ja meeskonnamänge. Palava ilma tõttu leiutati uus kullimäng – aegluubi hargikull!
2. Eesti keele keskus, kus õpilased said võistkondades teatejooksu, katkist telefoni ja zombie mängu mängida.
3. Matemaatika keskus, kus lahendati huvitavaid matemaatilisi mänge ning lõimiti eesti keelega – kokku pandi luuletus!
4. Loodusõpetuse keskus, kus õpilased said osa mikromaailmast – uuriti luupidega erinevaid materjale, esemeid ja putukaid. Viktoriin mikroskoobi abiga tehtud piltide kohta – mis on pildil?
5. Käeline tegevus, kus õpilased said kunsti luua mullide ja värvi abil! Põnev, eksole!
Nii õpilased kui õpetajad jäid imetoreda päevaga rahule ning kindlasti kordame seda ka järgmisel aastal!
1.klasside õpetajad