Kolm aastat koostöölepet Nordecon ASiga

by | 16 jaan., 2020

2017. aastal koolimaja peahoone avamisel kirjutati maja ehitanud Nordecon ASi ja Järveküla Kooli vahel kolmeks aastaks alla koostöölepe, mis haaras kahte tegevusvaldkonda: teaduse populariseerimist ja koolitöötajate panuse märkamist. Lepingu initsiaatoriks oli toonane juhatuse esimees Jaano Vink, keda inspireeris meie 1. septembri avaaktus.

Koostöö teaduse populariseerimise valdkonnas lõi võimaluse Nordecon ASi töötajate kaasamiseks õppetöö läbiviimisesse, sealhulgas töötubade korraldust teaduspäevade raames ja teistes pooltele sobivates vormides. Nii oli üks “Teistmoodi õppimise päev” tervikuna pühendatud ehitamisele. Töötubasid viisid läbi mitmed spetsialistid ja räägiti hoone planeerimisest, rahastamisest ja valmimisest.

Nordecon AS toetas  2000 euroga STEM ainevaldkondade õpetamise ja huvitegevuse läbiviimiseks vajalike õppevahendite ostmist. Selle raha eest saadi inseneeria arendamiseks  robootika komplektid.

Kooli õppekava teostamisel lähtume teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika populariseerimise vajadusest põhikooli noorte hulgas. Täna on meil robootika valikaine, viime läbi töötubasid ja huviringe.

Selleks on koolis vaja innustada ja motiveerida neid, kes ennast arendades pühenduvad ka õpilastele kaasaegsete teadmiste ja oskuste edasiandmisele.

Kolme aasta vältel väärtustas Nordecon AS  enim õpilase arengule pühendunud koolitöötajat ühekordse rahalise preemiaga summas 1000 eurot. Preemia saaja valisid lapsevanemad ja õpilased, kes said omakorda läbi mõelda, mida koolis töötavate inimeste töös ja väärtushinnangutes esile tõsta. Iga astaga muutusid põhjendused, mis nimele lisati, sisukamaks. Kõik head sõnad jõudsid viimasel päeval tänukirjana adressaatideni. Kuna esikolmik oli sageli väga tasavägine, siis andis kool välja ka omapoolseid preemiaid.

Täname Nordecon ASi koostöö eests ja soovime edu Rae vallas juba järgmise põhikooli ehitamisel.